Exchange Server bazen bazı servislerini durdurmuş olabilir veya exchange servislerini yeniden başlatmanız gerebilir. Services.msc komutu ile exchange’in tüm servislerini manuel olarak yeniden başlatabilir veya durdurabilirsiniz fakat bu işlem gereksiz zaman kaybı demektir. Powersell ile bu işlemeleri kolayca yapabilirsiniz.

Exchange Management Shell aracı ile aşağıdaki cmdlet’i kullandığınıza Exchange servislerinin durumunu öğrenebilirsiniz.

[PS] C:\>Get-Service | Where {$_.DisplayName -like "*Exchange*"} | Where {$_.DisplayName -notlike "*Hyper-V*"} | Format-Table DisplayName, Name, Status

Tüm exchange servislerini yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

[PS] C:\>$services = Get-Service | ? { $_.name -like "MSExchange*" -and $_.Status -eq "Running"};foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}

Eğer çalışmayan servis varsa yukarıdaki komut yeniden başlattığınızda çalışmayacaktır.

Başlangıç türü otomatik olan tüm exchange servislerini yendin başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

[PS] C:\>$services = get-wmiobject win32_service | ? {$_.name -like "MSExchange*" -and $_.StartMode -eq "Auto"};foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}

Son olarak tüm exchange servislerini başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

[PS] C:\>Get-Service *Exchange* | Where {$_.DisplayName -notlike "*Hyper-V*"} | Restart-Service -Force

Bir sonraki Exchange makalesinde görüşmek üzere…

Kaynak; Bilişim Notları | Ali Tajran

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamları bizde sevmiyoruz fakat Bilişim Notları’nın devamlılığını sağlaması için
reklam gelirlerine ihtiyacı vardır.

Lütfen Adblock eklentisi üzerinden bilisimnotlari.com adresini whitelist’e ekleyiniz.