Şirketinizde Dropbox veya Google Drive gibi bir dosya sunucusuna ihtiyacınız varsa Pydio sizin için mükemmel bir çözüm olabilir. 

Pydio Apache ve Nginx web sunucuları üzerine kurulabilen php ve ajax kullanılarak yazılmış açık kaynaklı bir dosya paylaşım ve senkronizasyon yazılımıdır.

Bu makalede Pydio Community Edition versiyonunu Ubuntu Server 18.04 üzerine kurulumunu yapacağız.

Aşağıdaki adımlarla kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz. 

1. Host Dosyasını Düzenleme

Root kullanıcısı ile pydio için hazırlamış olduğumuz ubuntu sunucusunu açıyoruz ve aşağıdaki iki komut ile apt paketlerini güncelliyoruz.

apt update
apt upgrade

Ardından Host dosyasını düzenlemek için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz. 

hostnamectl set-hostname disk.bilisimnotlari.com

Sunucuyu yeniden başlatmak için

systemctl reboot

komutunu kullanıyoruz.

2.Apache ve PHP Kurulumu

Bu adımda aşağıdaki satırı kullanarak apache, php, mysql ve postfix bileşenlerinin kurulumunu başlatıyoruz.

apt-get install apache2 mariadb-server apt-transport-https libapache2-mod-php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-json php7.2-mysql php7.2-zip php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2-curl php7.2-xml php-pear php7.2-bcmath php7.2-intl php7.2-opcache mariadb-server php7.2-xml postfix wget unzip -y

Kullanıcıları Pydio sunucusuna HTTPS ile güvenli bir bağlantı gerçekleştirmek için aşağıdaki iki komutu çalıştırıyoruz.

a2enmod ssl rewrite
a2ensite default-ssl.conf

Sonraki adımda Apache’nin varsayılan iki adet SSL site yapılandırma dosyalarını düzenlememiz gerekiyor.

Nano editörünü kullanarak ilk düzenleyeceğimiz default-ssl.conf dosyasını açıyoruz.

nano /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf

Default-ssl dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz.

DocumentRoot  /var/www/html
<Directory /var/www/html>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

Dosyayı Ctrl + X + Y + Enter ile kaydediyoruz.

İkici dosyamızı düzenlemek için aşağıdaki satırı kullanıyoruz.

nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

OOO-default.conf dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz.

DocumentRoot  /var/www/html
<Directory /var/www/html>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

Ctrl + X + Y + Enter ile dosyayı kaydediyoruz.

Apache sunucusunu 

systemctl restart apache2

komutu ile yeniden başlatıyoruz.

3. Firewall Ayarları

Pydio sunucumuza erişim sağlamak için Ubuntu UFW firewall uygulamasına http ve https portlarına izin vermemiz gerekiyor.

ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp

SSH ile bağlanmak için 22 nolu ssh portuna da izin veriyoruz.

ufw allow 22/tcp

4.MariaDB Kurulumu

Bu adımda MariaDB Sql uygulamasının kurulumunu yapacağız. Ardından yeni bir veri tabanı oluşturacağız ve bu veri tabanına kullanıcı tanımlayacağız.

Kurulum için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

mysql_secure_installation
Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

Yeni bir veri tabanı ve veri tabanı kullanıcısı oluşturmak için aşağıdaki adımları uyguluyoruz.

mysql -u root -p
create database pydio;
create user pydio@localhost identified by 'parola';
GRANT ALL ON pydio.* TO 'pydio'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

5- PHP Ayarları

Pydio üzerinde dosya yükleme ve indirme limitini belirlemek için aşağıdaki iki dosyada düzenleme yapmamız gerekiyor.

Nano ile /etc/php/7.2/apache2/php.ini dosyasını açıyoruz.

nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Aşağıdaki verilen değerler ile dosyayı düzenliyoruz ve Ctrl + X + Y + Enter ile kaydediyoruz.

upload_max_filesize = 1G
post_max_size = 1G
output_buffering = Off

Yine nano ile /etc/php/7.2/cli/php.ini dosyasını açıyoruz.

nano /etc/php/7.2/cli/php.ini

Benzer işlemi bu dosya içinde gerçekleştiriyoruz.

upload_max_filesize = 1G
post_max_size = 1G
output_buffering = Off

Yaptığımız değişikleri Ctrl + X + Y + Enter ile kaydediyoruz.

6- Pydio 8 Kurulumu

Artık Pydio 8 kurulumuna başlayabiliriz. Sunucunun apt paketlerini tekrar güncelliyoruz ve https bileşeninin kurulumunu gerçekleştiriyoruz.

apt update
apt -y install apt-transport-https

Aşağıdaki linki kullanarak Pydio son sürümünü indiriyoruz.

wget https://download.pydio.com/pub/core/archives/pydio-core-8.2.5.zip

Pydio key’ini ekliyoruz.

wget -qO - https://download.pydio.com/pub/linux/debian/key/pubkey | sudo apt-key add -

İndirdiğimiz dosyayı çıkarıyoruz.

unzip pydio-core-8.2.5.zip

Aşağıdaki komut ile index.html ve info.php dosyalarını siliyoruz.

rm /var/www/html/index.html
rm /var/www/html/public/info.php

Aşağıdaki komut ile pydio dosyalarını /var/www/html/ içine kopyalıyoruz.

cp -rf pydio-core-8.2.5/* /var/www/html/
cp pydio-core-8.2.5/.htaccess /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/

Son olarak bootstratp_conf.php dosyasına

nano /var/www/html/conf/bootstrap_conf.php

aşağıdaki iki satırı ekliyoruz.

setlocale(LC_ALL, "en_US.UTF-8");
define("AJXP_LOCALE", "en_EN.UTF-8");

Son olarak sunucuyu yeniden başlatıyoruz.

systemctl restart apache2

Chrome veya Firefox tarayıcısını açıyoruz. ip veya domain adresi ile sunucuya erişim sağlıyoruz. https://20.0.1.146 https://locahost gibi.

Kurulum adımlarını adım adım uyguladığınızda aşağıdaki ekranın aynısı ile karşılaşacaksınız. Eğer bu ekranda bir hata ile karşılaşırsanız bir adımı atlamış olabilirsiniz.

Continue to pydio installation ile devam ediyoruz.

Dil seçimini yapıyoruz Start Wizard ile devam ediyoruz.

Başlık adını belirliyoruz Next ile devam ediyoruz.

Yönetici hesabı oluşturuyoruz Next ile devam ediyoruz.

Oluşturduğumuz veri tabanı ve veri tabanı kullanıcı bilgilerini giriyoruz Test DB Connection ile devam ediyoruz. Bu bölümde yanlışlık varsa devam etmeyecektir.

Install Pydio ile kurulumu tamamlıyoruz.

Yönetici hesabı ile pydio giriş yapıyoruz.

Kurulumu başarıyla tamamladık. Pydio dokümanları için https://pydio.com/en/docs/administration-guides adresine bakabilirsiniz.

Kaynak; Bilişim Notları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamları bizde sevmiyoruz fakat Bilişim Notları’nın devamlılığını sağlaması için
reklam gelirlerine ihtiyacı vardır.

Lütfen Adblock eklentisi üzerinden bilisimnotlari.com adresini whitelist’e ekleyiniz.