Yine bir açık kaynak bulut çözümü ile karşınızdayız. Daha önce bir başka açık kaynak bulut çözümü olan Pydio kurulumunu anlatmıştık. Nextcloud aynı OneDrive Dropbox ve Google Drive gibi kendi altyapınızda kullanabileceğiniz kişisel ve kurumsal bulut çözümüdür. Windows, macos ve android uygulamaları ile tüm mobil cihazlarınızdan dosyalarınızı otomatik senkronizasyon ile yedeklemenizi sağlar. Bu makalede Ubuntu 20.04 server üzerine kurulumunu yapacağız. 

Apace, PHP ve MariaDB Kurulumu

Nextcloud için gerekli paketlerin yüklenmesi için aşağıdaki komutu çalıştırın,

apt install apache2 mariadb-server php php-cli php-fpm php-json php-intl php-imagick php-pdo php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath apache2 libapache2-mod-php -y

PHP dosyasında düzenleme yapabilmeniz için aşağıdaki komutu çalıştırın,

nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Aşağıdaki değişiklikleri php dosyasına uygulayın,

date.timezone = UTC
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 500M
post_max_size = 500M
max_execution_time = 300

değişiklileri yaptıktan sonra Ctrl+X dosyayı kaydedin ve Apache servisini aşağıdaki komutla yeniden başlatın.

systemctl restart apache2

NextCloud Veri Tabanı Oluşturma

Nextcloud, veritabanı olarak MariaDB kullanır, bu nedenle MariaDB’de bir veritabanı ve kullanıcı oluşturmanız gerekir.

Aşağıdaki komut ile MariaDB’ye bağlanın,

mysql

MariaDB’ye bağlandıktan sonra, aşağıdaki komutla bir veritabanı ve kullanıcı oluşturun,

CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'nextcloud'@'localhost' identified by 'parolanız';

Aşağıdaki komutla Nextcloud veritabanına tüm yetkileri verin,

GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost';

Ardından, yetkileri temizleyin ve aşağıdaki komutla MariaDB’den çıkın,

FLUSH PRIVILEGES;
QUIT;

NextCloud Dosyalarını İndirin

Aşağıdaki komut ile Nextcloud’un son sürümünü indirin, 

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-24.0.4.zip

İndirme işlemi bittikten sonra aşağıdaki komut ile dosyları çıkarın,

unzip nextcloud-24.0.4.zip

Aşağıdaki komut ile Nextcloud dosyalarını Apache web klasörüne taşıyın,

mv nextcloud /var/www/html/

Dosya izinlerini ve sahipliğini değiştirmek için aşağıdaki komutları kullanın,

chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
chmod -R 775 /var/www/html/nextcloud

Apache Virtual Host Oluşturun

Nextcloud’un çalışabilmesi için apache üzerinde virtual host oluşturmanız gerekmektedir. Aşağıdaki komut ile yeni bir dosya oluşturun,

nano /etc/apache2/sites-available/next.conf

Yapınıza göre aşağıdaki satırları düzenleyin,

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@bilisimnotlari.com
   DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
   ServerName bulut.bilisimnotlari.com
   ErrorLog /var/log/apache2/nextcloud-error.log
   CustomLog /var/log/apache2/nextcloud-access.log combined
 
  <Directory /var/www/html/nextcloud>
	Options +FollowSymlinks
	AllowOverride All
    Require all granted
 	SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
 	SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
 	<IfModule mod_dav.c>
 	 Dav off
    </IfModule>
  </Directory>
</VirtualHost>

ve CTRL+X ile kaydettikten sonra aşağıdaki komutlar ile apache modüllerini etkinleştirin,

a2ensite next
a2enmod rewrite dir mime env headers

Yaptığınız değişiklikleri uygulamak için aşağıdaki komut ile apache servisini yeniden başlatın,

systemctl restart apache2

Servisi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki komut ile apache servisinin durumunu öğrenebilirsiniz.

systemctl status apache2

Nextcloud’a Web Arayüzünden Erişin

DNS ayarlarını tamamladıysanız http://bulut.alanadiniz.com adresinden Nextcloud sunucunuza erişebilirsiniz. Aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Üst kısımda oluşturmak istediğiniz yönetici hesabının kullanıcı adı ve parala bilgilerini girin.

Ardından oluşturduğunuz nextcloud veri tabanı bilgilerini doldurun ve Install ile devam edin,

Bir sonraki sayfada Nextcloud önerilen uygulamaların kurulumunu istemektedir Install ile devam edin,

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Nextcloud ana sayfası karşınıza gelecektir.

Nextcloud kurulumunu başarıyla tamamladınız bir sonraki bölümde NextCloud sunucunuza SSL (ücretli) ve Let’s Encrypt SSL (ücretsiz) kurumunun nasıl yapılacağını anlatacağım.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere…

Kaynak; Next-Cloud

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamları bizde sevmiyoruz fakat Bilişim Notları’nın devamlılığını sağlaması için
reklam gelirlerine ihtiyacı vardır.

Lütfen Adblock eklentisi üzerinden bilisimnotlari.com adresini whitelist’e ekleyiniz.